De regeling Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) is er voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 50% minder omzet hebben, onder andere voor de nachthoreca. Zij komen in aanmerking als ze ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 én Q3 2021 kregen.

U kunt naar verwachting in de 2helft van november 2021 VLN aanvragen. Dit hangt af van verlenging van de mogelijkheid om steun voor 2021 in 2022 te verlenen op grond van het Europese staatssteunkader. En van de goedkeuring van de Europese Commissie.

Zo ziet de VLN eruit

 • Bijna alle bedrijven in Nederland die aan de voorwaarden voldoen, kunnen VLN aanvragen voor het 4kwartaal van 2021. (Zie de uitgesloten SBI-codes op de Voorwaardenpagina van TVL Q3.)
 • Het subsidiepercentage is afhankelijk van uw omzetverlies. Bij 50% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Als u 100% omzetverlies heeft, ontvangt u 85% van uw vaste lasten. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.
 • Het minimale subsidiebedrag is € 1.500.
 • Het maximale subsidiebedrag is € 250.000.
 • Ondernemers kunnen kiezen uit 2 referentieperiodes: Q4 2019 of Q1 2020.

Voorwaarden VLN

De belangrijkste voorwaarden van de VLN zijn:

 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen heeft TVL Q2 en TVL Q3 aangevraagd en gekregen. 
 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 50% omzetverlies in het 4e kwartaal (Q4 2021) ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 (Q4 2019) óf het 1e kwartaal van 2020 (Q1 2020). U kunt zelf kiezen welke referentieperiode voor u het gunstigste is: Q4 2019 of Q1 2020.
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal één vestiging in Nederland. Die vestiging heeft een aparte voordeur of opgang los van het huisadres.
 • De onderneming of groep verbonden ondernemingen ontving tussen maart 2020 en 31 december 2021 niet meer dan € 1,8 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten. Bereikt uw onderneming bijna de grens? Dan ontvangt u het bedrag tot € 1,8 miljoen. 

Subsidiepercentage stijgt mee met uw omzetverlies

Bij een hoger omzetverlies vergoeden we een groter deel van uw berekende vaste lasten. Bij 50% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt het subsidiepercentage op naar 85%. 

Bijvoorbeeld: had u in het 4e kwartaal 50% minder omzet ten opzichte van de gekozen referentieperiode (Q4 2019 of Q1 2020)? Dan ontvangt u 50% van uw vaste lasten in het 4e kwartaal van 2021. Verloor u 90% van uw omzet ten opzichte van uw referentieperiode (Q4 2019 of Q1 2020)? Dan vergoeden we 78% van uw vaste lasten in het 4e kwartaal van 2021. 

Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten. Zie ook hoe de TVL uw vaste lasten bepalen.

OmzetverliesSubsidiepercentage
50%50,0%
55%53,5%
60%57,0%
65%60,5%
70%64,0%
75%67,5%
80%71,0%
85%74,5%
90%78,0%
95%81,5%
100%85,0%

Afwijkende referentieperiodes

Met de VLN willen we zoveel mogelijk ondernemers helpen. Daarom kunt u als referentieperiode kiezen uit 2 kwartalen: Q4 2019 of Q1 2020.

Voor een aantal ondernemingen gelden andere referentieperiodes:

Start ondernemingReferentieperiodes
tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019Q1 2020 of Q3 2020
tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020Q2 2020 of Q3 2020
tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020alleen Q3 2020

Derdenverklaring en accountantsproduct

Om in aanmerking te komen voor de VLN, heeft u in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig.

Derdenverklaring: bij een aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020

Als uw onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en u vraagt € 25.000 of meer subsidie aan, dan heeft u bij de VLN-aanvraag een derdenverklaring nodig. Bij uw aanvraag voegt u een verklaring van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde omvat:

 • het opgegeven omzetverlies;
 • de echtheid van de onderneming.

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger heeft u (naast de derdenverklaring) een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling.

Accountantsproduct: bij een aanvraag van € 125.000 of hoger

Doet u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vragen wij u om bij de aanvraag en de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Starters die een bedrag van € 125.000 of hoger aanvragen, leveren zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aan. Bij de vaststelling vragen we u uw werkelijke omzet van oktober tot en met december 2021 door te geven. Het accountantsproduct moet direct bij de aanvraag en de vaststelling worden toegevoegd.

Aanvragen

U kunt de VLN naar verwachting in de 2e helft van november 2021 aanvragen.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL