Standpunt gewijzigd over de tijdelijke urenuitbreiding

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 het standpunt gewijzigd over de tijdelijke urenuitbreiding. Werkgevers die daardoor te veel premie AWf hebben betaald, kunnen die premie terugkrijgen.

Voor Meer