Hoe verwerkt u een maaltijd op de werkplek in de aangifte loonheffingen? Geldt de waarde in het economisch verkeer of het normbedrag van € 3,35? Antwoord op deze vragen leest u in deze handreiking.

Voor Meer