Wijzigingen aanleveren gegevens

uitbetaalde bedragen aan derden

Voor het aanleveren van de gegevens voor uitbetaalde bedragen aan derden maakt de Belastingdienst sinds 1 januari 2022 onderscheid tussen inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers.

Voor Meer