Tag archief mobiele telefoon

door100% Salarisverwerking B.V.

Update handreiking over werkplek thuis

De belastingdienst heeft de handreiking ‘ Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis? ’ geactualiseerd.
      
We hebben nieuwe voorbeelden toegevoegd en het bestaande voorbeeld uitgebreid.

 

De volgende nieuwe voorbeelden zijn opgenomen:

Voorbeeld: vergoeding inrichting thuiswerkplek zonder factuur

Alle werknemers ontvangen een vergoeding van € 500 voor de inrichting van de thuiswerkplek. Ze hoeven geen factuur in te leveren. De werkgever wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon. Wat zijn de gevolgen voor de werkkostenregeling?

Zonder factuur komt de vergoeding van € 500 ten laste van de vrije ruimte. De gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen en noodzakelijke voorzieningen zijn niet van toepassing. De werkgever kan zonder factuur niet toetsen of voldaan is aan de voorwaarden van deze gerichte vrijstellingen.
 

Voorbeeld: vaste thuiswerkvergoeding

Het Nibud heeft berekend dat de kosten voor thuiswerken gemiddeld € 2 per dag zijn. Deze kosten zien op koffie/thee, water-, gas- en elektriciteitsverbruik, wc-papier en afschrijving bureau en stoel. Een werkgever geeft hiervoor een vaste vergoeding. Hij wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon. Wat zijn de gevolgen voor de werkkostenregeling?

De vaste vergoeding van € 2 per dag komt ten laste van de vrije ruimte. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling.

Het volgende voorbeeld is uitgebreid:

Voorbeeld: kosten internet- en telefoonabonnement

Aan dit voorbeeld is informatie toegevoegd over een werkgever die slechts een gedeelte van de internetkosten vergoedt.

Een werknemer werkt thuis. Kan een werkgever de kosten van een internet- en telefoonabonnement onbelast vergoeden?
 

Internetaansluiting

Als een werkgever het nodig vindt dat zijn werknemer voor het thuiswerken een internetaansluiting heeft, mag hij deze onbelast vergoeden. De vergoeding valt dan onder de gerichte vrijstelling. Dit geldt ook als de werkgever slechts een deel van de internetkosten vergoed. Dit kan bijvoorbeeld bij een deeltijdmedewerker voorkomen. Het privévoordeel dat de werknemer heeft, is geen loon.
 

Abonnementskosten

Een vergoeding van de abonnementskosten voor de vaste telefoon valt niet onder de gerichte vrijstelling. De werkgever kan de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon. De vergoeding gaat dan ten koste van de vrije ruimte.

De gerichte vrijstelling kan wel gelden voor de abonnementskosten van mobiele communicatiemiddelen. Dit moet dan wel voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.
 
 

Geactualiseerde handreiking

Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?

 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

Mobiele telefoon, wanneer gericht vrijgesteld?

Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van een mobiele telefoon is gericht vrijgesteld als deze telefoon voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium. Wat dit betekent en welke voorwaarden hiervoor gelden, leest u in deze handreiking.

Wanneer voldoet een mobiele telefoon aan het noodzakelijkheidscriterium (artikel 31a, lid 2, onderdeel g Wet LB 1964)?

  • Noodzakelijk betekent dat de werknemer de mobiele telefoon nodig heeft om zijn dienstbetrekking goed te kunnen uitoefenen. De mate van het gebruik is daarbij niet doorslaggevend. De Belastingdienst volgt hierin het redelijke oordeel van de werkgever.
  • De werkgever betaalt de mobiele telefoon en berekent de kosten niet door aan de werknemer.
  • De werknemer moet de mobiele telefoon aan de werkgever teruggeven of de restwaarde aan de werkgever betalen als hij de telefoon niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking.

Let op!

Als de mobiele telefoon aan het noodzakelijkheidscriterium voldoet, dan moet de werkgever de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling hiervan aanwijzen als eindheffingsloon. Doet een werkgever dit niet, dan is de gerichte vrijstelling niet van toepassing.

Bewijslast

Als de Belastingdienst van mening is dat het gebruik van een mobiele telefoon niet noodzakelijk is voor de uitoefening van de dienstbetrekking, dan moet de Belastingdienst dit bewijzen.

Dit is anders als de werknemer een bestuurder of een commissaris (opting-in) is. In dat geval geldt dat de werkgever aannemelijk moet maken dat de mobiele telefoon aan het noodzakelijkheidscriterium voldoet.

Privévoordeel

Gebruikt de werknemer de mobiele telefoon die aan het noodzakelijkheidscriterium voldoet, ook privé? Dan hoeft u het privévoordeel niet tot het loon te rekenen.

Cafetariaregeling

De gerichte vrijstelling is niet van toepassing als de mobiele telefoon onder een cafetariaregeling valt. De vrijstelling geldt namelijk alleen als de werkgever beslist dat de mobiele telefoon noodzakelijk is. Bij een cafetariaregeling bepaalt de werknemer welke voorziening hij ruilt voor belast loon of vakantiedagen.

Eigen bijdrage

De werkgever mag geen kosten bij de werknemer in rekening brengen voor de mobiele telefoon die aan het noodzakelijkheidscriterium voldoet. Hiervoor gelden 2 uitzonderingen:

  • De werknemer kiest voor een duurdere uitvoering van de telefoon. De werkgever mag dan een eigen bijdrage vragen voor de meerkosten. Deze eigen bijdrage moet de werknemer uit het nettoloon betalen.
  • De werknemer kiest voor een duurder abonnement omdat hij voor privédoeleinden meer belminuten of een grotere databundel nodig heeft. De hogere kosten moeten dan wel door de werkgever worden gespecificeerd. De werkgever mag dan een eigen bijdrage vragen voor de meerkosten. Deze eigen bijdrage moet de werknemer uit zijn nettoloon moet betalen.

 
 

Meer informatie over noodzakelijkheidscriterium

Hoofdstuk 20.1.7 Handboek Loonheffingen
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,