Belastingdienst & mobiele telefoon

Op de enquête van de Belastingdienst Forum Salaris over de mobiele telefoon en het noodzakelijkheidscriterium reageerden 222 salarisprofessionals. Het juiste antwoord was ‘Ja, het privévoordeel is geen loon voor de werknemer’. Bijna 90% van de deelnemers koos voor deze stelling.

Belastingdienst & mobiele telefoon

Hieronder vindt u de vraag en de uitleg waarom deze stelling juist is.

De vraag

Een werknemer heeft voor zijn functie een mobiele telefoon nodig. Hij krijgt deze van de werkgever. De werkgever brengt geen kosten bij de werknemer in rekening. De werknemer gebruikt de telefoon ook privé. Valt de telefoon onder de gerichte vrijstelling van artikel 31a, lid 2, onderdeel g Wet LB 1964 (noodzakelijkheidscriterium)?

  • Ja, maar het privévoordeel is loon voor de werknemer (8%)
  • Ja, maar dan moet de werkgever een eigen bijdrage voor het privégebruik vragen (4%)
  • Ja, het privévoordeel is geen loon voor de werknemer (88%)
  • Nee, de werknemer mag de telefoon privé niet gebruiken (0%)

Het vetgedrukte antwoord is juist. De werknemer heeft de mobiele telefoon nodig voor zijn functie. Daarmee is aan 1 van de 3 voorwaarden voor het noodzakelijkheidscriterium voldaan. In de casus is ook aan de andere 2 voorwaarden voldaan. Deze werden namelijk niet ter discussie gesteld.

Een werknemer mag een telefoon die onder het noodzakelijkheidscriterium valt privé gebruiken. Als een werknemer dat doet, behoort het privévoordeel niet tot het loon.


Let op!

De mobiele telefoon valt pas onder het noodzakelijkheidscriterium als de werkgever deze heeft aangewezen als eindheffingsloon.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,