Tijdelijk een andere maximale looptijd betalingsregeling

Als een werkgever zijn belasting niet op tijd kan betalen, kan hij gebruik maken van een betalingsregeling voor maximaal 12 maanden. Hij moet dan wel voldoen aan de voorwaarden. Het verzoek voor uitstel van betaling moet hij vóór 1 oktober 2022 indienen.

Voor Meer