Brieven betalingsregeling bijzonder uitstel corona

De betalingsregeling voor opgebouwde belastingschulden door bijzonder uitstel in verband met corona gaat in per 1 oktober 2022. Als een ondernemer hiervan gebruikmaakt, heeft hij mogelijk een brief met informatie hierover ontvangen of ontvangt die binnenkort.

Staat bij ondernemers een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona open? Dan ontvingen zij in april 2022 een 1e informatieve brief met een overzicht van de openstaande schuld op peildatum 31 januari 2022. Zij hebben in augustus 2022 een 2e brief gekregen met een nieuw overzicht.

Regeling in het kort

De betalingsregeling die het kabinet een ondernemer aanbiedt, houdt in dat hij uiterlijk op 1 oktober 2022 begint met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. Hij moet binnen 60 maanden zijn belastingschuld hebben afgelost. Hij betaalt elke maand een vast bedrag aan de Belastingdienst, inclusief invorderingsrente. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

Is een ondernemer zzp’er, eigenaar van een eenmanszaak, maat van een maatschap of vennoot van een vof of cv? Dan kan hij zich voor ondersteuning bij het aflossen van zijn belastingschulden en andere schulden melden bij zijn gemeente. De gemeente kijkt of en hoe ze hem verder kunnen helpen met advies of het aanvragen van schuldhulpverlening.

Meer informatie

belastingdienst.nl

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,