Tijdelijk een andere maximale looptijd betalingsregeling

Als een werkgever zijn belasting niet op tijd kan betalen, kan hij gebruik maken van een betalingsregeling voor maximaal 12 maanden. Hij moet dan wel voldoen aan de voorwaarden. Het verzoek voor uitstel van betaling moet hij vóór 1 oktober 2022 indienen.

Heeft de werkgever langer tijd nodig om zijn belasting te betalen? Dan kan hij een betalingsregeling aanvragen voor maximaal 12 maanden.

Deze periode geldt vanaf de datum waarop de Belastingdienst de betalingsregeling toekent. Dit is een tijdelijke regeling. Wil de werkgever hiervan gebruik maken, dan moet hij vóór 1 oktober 2022 een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Hij moet voldoende zekerheid bieden om een betalingsregeling te kunnen krijgen. Dit kan in de vorm van een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding.

Deze wijziging is opgenomen in artikel 25.6.1 Leidraad Invordering 2008.

Meer informatie over de betalingsregeling en het aanvraagformulier voor uitstel van betaling vindt u op belastingdienst.nl.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,