Nieuwe versie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd.

Voor Meer