Nieuwe versie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd.

De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met actuele beleidsontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving. In een aantal gevallen leest u informatie over voorgenomen wet- en regelgeving.

U vindt het kennisdocument op Rijkoverheid.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,