Alle kennisdocumenten op een rij

In dit bericht vindt u een overzicht van kennisdocumenten die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gepubliceerd. In deze documenten vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over verschillende onderwerpen.

Het gaat om de volgende kennisdocumenten:

  • Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 (versie juli 2023)
  • Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) (versie juni 2023)
  • Kennisdocument Premiedifferentiatie WW (versie maart 2022)
  • Kennisdocument IKV (versie mei 2022)
  • Kennisdocument Subsidieregeling STAP-budget (2022)
  • Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (2022)
  • Kennisdocument beschut werken (versie april 2019)
  • Kennisdocument Ondersteuning vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering (versie februari 2017)

De pagina met kennisdocumenten vindt u op rijksoverheid.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL