Controleer gedifferentieerde premie Aof

In een aantal aangiften loonheffingen is een onjuiste gedifferentieerde premie Aof aangegeven. De hoogte van de premie Aof komt niet overeen met de premie die bij de Belastingdienst bekend is. Dit blijkt uit een controle door de Belastingdienst op de gegevens van de werknemersverzekeringen.

Kleine werkgevers betalen over het premieplichtig loon de lage premie Aof. Middelgrote en grote werkgevers betalen de hoge premie Aof. Op de mededeling of beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk geeft de Belastingdienst aan of een werkgever voor de premie Aof een kleine of (middel)grote werkgever is.

Softwarepakket

Sommige softwarepakketten gebruiken standaard de hoge of lage premie Aof als basisinstelling. Controleer daarom of de gegevens in uw softwarepakket overeenkomen met de grootte van de werkgever zoals staat op de mededeling of beschikking Whk. 

Komen deze gegevens niet met elkaar overeen? Pas dan de basisinstellingen van uw pakket aan naar de juiste grootte van de werkgever en het premiepercentage dat daarbij hoort. Corrigeer ook de onjuiste aangiften.

Meer informatie

Handboek Loonheffingen
Paragraaf 7.4 Gedifferentieerde premie Aof
Paragraaf 14 Aangiften corrigeren

Gerelateerde handreiking

Gedifferentieerde premie Aof

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,