In welke situatie moet u een nulaangifte of nihilaangifte doen, en wat is het verschil tussen deze aangiften? In deze handreiking leest u hier meer over.


Als u over een aangiftetijdvak geen loon en loonheffingen hoeft aan te geven, moet u toch op tijd aangifte doen. U doet dan een zogenoemde nihilaangifte of nulaangifte.

Nihilaangifte

U doet een nihilaangifte als de werkgever in het aangiftetijdvak geen werknemers in dienst had. U vult dan geen werknemersgegevens in. Het collectieve deel van de aangifte blijft leeg of u vult daar ‘0’ in.

Nulaangifte

U doet een nulaangifte als de werkgever in het aangiftetijdvak wel werknemers in dienst had, maar geen loon heeft uitbetaald. U vult wel alle werknemersgegevens in, maar bij het loon, de loonheffingen en de verloonde uren vult u ‘0’ in.

Een nulaangifte geldt bijvoorbeeld bij een directeur-grootaandeelhouder met een jaarloon. Voor de aangiftetijdvakken waarin hij geen loon heeft ontvangen, gebruikt u een nulaangifte.
De nulaangifte is ook van toepassing als de werkgever een werknemer in de loop van een maand in dienst neemt en zijn 1e loon pas in de volgende maand betaalt. In de maand waarin de werknemer geen loon ontvangt doet u een nulaangifte.

Let op!

Moet u over een aangiftetijdvak wel loon en loonheffingen aangeven, maar had u in dat aangiftetijdvak ook werknemers in dienst aan wie u geen loon hebt uitbetaald? Dan moet u die werknemers wel opnemen in de aangifte. U vult voor hen alle werknemersgegevens in, waarbij u bij loon, loonheffingen en verloonde uren ‘0’ invult. U vult ook de juiste verzekeringsindicaties in. Er is dan geen sprake van een nulaangifte.


Bron: Paragraaf 13.2.3 Handboek Loonheffingen

Gerelateerd artikel

De loonaangifte: een collectief en nominatief deel

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL