De aangifte loonheffingen bestaat uit een collectief deel en een nominatief deel. Het collectieve deel ziet op de algemene gegevens en de geldstroom van de loonaangifte. Het nominatieve deel bestaat uit werknemersgegevens per inkomstenverhouding.

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het afhandelen van de geldstroom op basis van het collectieve deel van de aangifte. Het nominatieve deel wordt in zijn geheel doorgestuurd naar UWV.

UWV is verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van de gegevens per werknemer in de polisadministratie.

Het collectieve deel van de aangifte bevat algemene gegevens zoals:

  • Naam van de inhoudingsplichtige;
  • de totaalbedragen en van de uitbetaalde lonen en ingehouden loonheffingen van alle werknemers;
  • de totaalbedragen van de premiekortingen, eindheffingen en afdrachtverminderingen.

Het nominatieve deel van de aangifte bevat gegevens per inkomstenverhouding zoals:

  • Naam en voorletters
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer
  • adres, postcode en woonplaats
  • woonland en regio als de werknemer niet in Nederland woont

Bovenstaande opsommingen zijn niet volledig. In paragraaf 3.4 Handboek Loonheffingen kunt u meer lezen over het begrip ‘inkomstenverhouding’.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,