Lage WW-premie BBL-leerling met uitzendbeding

door100% Salarisverwerking B.V.

Lage WW-premie BBL-leerling met uitzendbeding

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) onder voorwaarden met lage WW-premie.
               
Een uitzendbureau mag onder voorwaarden de lage WW-premie toepassen voor een werknemer die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt en een uitzendovereenkomst heeft. Dit geldt ook voor een overeenkomst met uitzendbeding.

In 2021 geldt de lage WW-premie voor de BBL-leerling die een uitzendovereenkomst heeft met een uitzendbeding. Het uitzendbureau moet daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uit de arbeidsovereenkomst tussen de BBL-leerling en het uitzendbureau blijkt dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan in het kader van een leerwerktraject in de beroepsbegeleidende leerweg, zoals beschreven in de Wet educatie en beroepsonderwijs.
  • Het uitzendbureau heeft de ondertekende en gedagtekende praktijkovereenkomst in de administratie opgenomen. Dit geldt ook als het uitzendbureau zelf geen partij is bij de praktijkovereenkomst.
  • De praktijkovereenkomst is gedagtekend en ondertekend door alle betrokken partijen. Dit zijn de onderwijsinstelling, de student en het bedrijf dat de beroepspraktijkvorming verzorgt.

 

WW-premie voor BBL-leerling

Voor alle uitzendkrachten die een uitzendovereenkomst hebben met een uitzendbeding, geldt de hoge WW-premie. Het is namelijk geen overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is ook van toepassing voor de werknemer die de BBL volgt. Omdat de regelgeving hier niet duidelijk over is, mag u voor de BBL-leerling in 2021 de lage premie gebruiken.

 

Wijziging in 2022

U mag de lage WW-premie blijven toepassen totdat het ‘Besluit Wet financiering sociale verzekeringen’ (Wfsv) wordt gewijzigd op dit onderdeel. Naar verwachting gaat de wijziging in op 1 januari 2022. Vanaf dan past u de hoge WW-premie toe.

 

Meer informatie

Vraag 2.7 en 2.8 Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

 

Wetsartikelen

Artikel 27 Wet financiering sociale verzekeringen
 
 

Gerelateerde handreiking

Handreiking voorwaarden lage WW-premie
 
 

beroepsbegeleidende leerweg (BBL), Subsidieregeling praktijkleren, praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen, tegemoetkoming voor de kosten, begeleiding van een leerling,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator