Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken aanvragen

Werknemers die grensoverschrijdend telewerken kunnen vanaf 5 juli 2023 bij de SVB een uitzondering volgens de Kaderovereenkomst aanvragen.

Grensarbeiders kunnen dan thuiswerken in het woonland zonder dat de socialezekerheidswetgeving wijzigt.

Vanaf 1 juli 2023 gelden de normale Europese regels weer die bepalen in welk land een werknemer sociaal verzekerd is. Telewerken in een andere lidstaat kan dan weer gevolgen hebben voor waar de werknemer sociaal verzekerd is. De Kaderovereenkomst bevat afspraken waardoor een uitzondering op deze regels mogelijk is.

Sociaal verzekerd in Nederland 

Werknemers die in hun woonland telewerken voor een in Nederland gevestigde werkgever kunnen de SVB vragen om een uitzondering op de Europese regels. Als zij voldoen aan de voorwaarden zijn ze sociaal verzekerd in Nederland.

Wat deze voorwaarden zijn en tot wanneer de werknemer tijd heeft om de aanvraag te doen, leest u op svb.nl.

Gerelateerd bericht

Sociale zekerheid bij Grensoverschrijdend thuiswerken per 1 juli 2023

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL