Uitslag enquête hoge of lage AWf-premie

In de enquête vroeg de Belastingdienst via het Forum of u de hoge of lage AWf-premie moet toepassen voor Yu en Bo. 24% van de 504 deelnemers koos voor het juiste antwoord.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Hoge of lage AWf-premie? Yu heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst (geen oproep) voor 1 jaar die van rechtswege is overgegaan naar onbepaalde tijd. Bo heeft een oproepovereenkomst en is 20 jaar. Ze werkt in januari 35 uur en krijgt dit ook betaald.

  • Voor Yu en Bo geldt de hoge AWf-premie. (13%)
  • Voor Yu en Bo geldt de lage AWf-premie. (25%)
  • Voor Yu geldt de lage AWf-premie en voor Bo de hoge AWf-premie. (38%)
  • Voor Yu geldt de hoge AWf-premie en voor Bo de lage AWf-premie. (24%)

Toelichting

De hoofdregel is dat een werkgever de lage AWf-premie mag toepassen als de werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.
  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.
  • De arbeidsovereenkomst is geen oproepovereenkomst.

In de aangifte loonheffingen moet u deze voorwaarden met een J/N-indicatie in 3 rubrieken vermelden. Voor de lage premie geeft u de indicaties als volgt op:

RubriekIndicatie
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdJ
Schriftelijke arbeidsovereenkomstJ
OproepovereenkomstN

Is 1 van deze indicaties anders, dan geldt de hoge AWf-premie.

Hierop is een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor een werknemer die jonger is dan 21 jaar met maximaal 48 verloonde uren per vierwekenaangifte of 52 verloonde uren per maandaangifte. Voor deze werknemer mag u altijd de lage AWf-premie toepassen. U beoordeelt dit per tijdvak. Wat voor arbeidsovereenkomst deze werknemer heeft, is niet van belang. Ook speelt geen rol of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd.

Antwoord voor Yu

Yu heeft alleen een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 1 jaar die van rechtswege is overgegaan naar onbepaalde tijd. Hij heeft dus geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor hem geldt daarom de hoge AWf-premie.Als de werkgever voor Yu een addendum opstelt dat voldoet aan de volgende voorwaarden, mag u wel de lage AWf-premie gebruiken:

  • Werknemer en werkgever hebben het schriftelijk addendum ondertekend.
  • Uit het addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is.
  • U bewaart het addendum bij de loonadministratie.

Antwoord voor Bo

Bo is jonger dan 21 jaar en voor haar wordt het maximum van 52 verloonde uren over tijdvak januari niet overschreden. Ze voldoet dus aan de uitzondering. In de aangifte van januari past u de lage AWf-premie toe.

Meer informatie

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,