Enquête herzien lage WW-premie

Het Forum van de Belastingdienst had 364 salarisprofessionals, die deelnamen aan deze enquête over herzien van de lage WW-premie, daarvan koos 63% voor de juiste stelling:

‘Een werknemer heeft vanaf 1 mei een vast contract. Op 1 juli neemt hij ontslag. U moet dan de lage premie herzien’.

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op de juiste stelling.

Vraag

U moet de lage WW-premie herzien als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Welke stelling over herzien is juist?

  1. Vanwege de coronamaatregelingen hoefde u in 2020 en 2021 de WW-premie niet te herzien in deze situatie. (22%)
  2. Bij een verlaging van de contracturen uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking moet u herzien. (6%)
  3. U moet herzien als een BBL-leerling uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking uit dienst gaat. (9%)
  4. Een werknemer heeft vanaf 1 mei een vast contract. Op 1 juli neemt hij ontslag. U moet de lage premie herzien. (63%)

Toelichting op de juiste stelling

Stelling 4

De dienstbetrekking van de werknemer heeft precies 2 maanden geduurd, namelijk van 1 mei tot en met 30 juni. In dat geval moet u de WW-premie herzien vanaf 1 mei. De reden van beëindiging van de dienstbetrekking is niet van belang. 

Toelichting op onjuiste stellingen

Stelling 1
Vanwege de coronamaatregelen hoefde u over 2020 en 2021 de lage WW-premie niet te herzien, als voor een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren waren verloond dan in de arbeidsovereenkomst was vastgelegd.

In 2020 en 2021 moest u de lage premie wel herzien als een werknemer, voor wie u de lage WW-premie had toegepast, uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking uit dienst ging.

Stelling 2
Bij een verlaging van de contracturen eindigt de dienstbetrekking niet. U hoeft de lage premie daarom niet te herzien als de werkgever de contracturen verlaagt uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking.

Stelling 3
Voor een BBL-leerling die zowel een praktijkovereenkomst als een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft, hoeft u niet te herzien. Voor deze werknemer geldt altijd de lage WW-premie.

Meer informatie

Herzien WW-premie bij einde dienstbetrekking binnen 2 maanden
Herzien lage WW-premie in de loonaangifte
Kennisdocument premiedifferentiatie WW

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,