BBL’er met een praktijkovereenkomst

De Belastingdienst blog voor salarisadministrateurs Forum plaatst regelmatig peilingen waarmee u uw kennis kunt testen over de loonheffingen.

Bij de enquête over de WW-premie voor een BBL’er met een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst reageerden 349 salarisprofessionals. Hiervan koos 50% voor de juiste stelling.

Hieronder vindt u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Een BBL’er van 20 jaar heeft een praktijkovereenkomst voor 24 uur per week. Daarnaast heeft hij bij dezelfde werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 8 uur per week. De overeenkomsten zijn schriftelijk vastgelegd. Welke stelling is juist?

  1. Voor beide overeenkomsten geldt de lage WW-premie. (42%)
  2. Voor beide overeenkomsten geldt de hoge WW-premie. (6%)
  3. Voor de praktijkovereenkomst geldt de hoge WW-premie en voor de arbeidsovereenkomst de lage premie. (2%)
  4. Voor de praktijkovereenkomst geldt de lage WW-premie en voor de arbeidsovereenkomst de hoge premie. (50%)

Het juiste antwoord is stelling 4.

Toelichting

Voor de BBL-overeenkomst geldt de lage WW-premie. Wanneer de werkgever met een BBL-leerling een praktijkovereenkomst sluit, mag hij altijd de lage WW-premie toepassen als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De werkgever heeft ook een arbeidsovereenkomst met de BBL-leerling.
  • Hij bewaart de praktijkovereenkomst met dagtekening bij de loonadministratie.

Voor de arbeidsovereenkomst van 8 uur per week geldt de hoge WW-premie, omdat de werknemer in totaal meer dan 48 verloonde uren per 4 weken en meer dan 52 verloonde uren per maand heeft.

Om te bepalen of u voor de 20-jarige werknemer voldoet aan het maximum van 48 of 52 verloonde uren per aangiftetijdvak, moet u de verloonde uren van de verschillende dienstbetrekkingen bij dezelfde werkgever bij elkaar optellen.

Wetsartikel: artikel 27, lid 3 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)


Meer informatie: Kennisdocument gedifferentieerde premie WW


Gerelateerd

Handreiking lage WW-premie jonger dan 21 jaar

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,