Uitslag peiling WSW-werknemer

In de enquête vroeg het Forum van de Belastingdienst salarisverwerkers welke stelling juist is over het verwerken van een werknemer volgens de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in de aangifte loonheffingen.

Van de 201 salarisprofessionals koos 31% voor de juiste stelling.

Hieronder vindt u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Welke stelling over de verwerking van een WSW-werknemer in de aangifte loonheffingen is juist?

  • Voor een WSW-werknemer geldt altijd de lage premie AWf. U hoeft dus niet te kijken naar het soort contract. (28%)
  • Voor een WSW-werknemer geldt altijd de hoge premie Aof. U hoeft dus niet te kijken naar de grootte van de werkgever. (31%)
  • Het loon vermeldt u in de rubriek Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof-uitkering. (10%)
  • Voor een WSW-werknemer gelden de normale regels voor de gedifferentieerde premie Whk. (31%) 

Toelichting juiste stelling 

Stelling 2
Voor een WSW-werknemer is een werkgever altijd de hoge premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) verschuldigd. Het klopt dus dat u niet hoeft te kijken naar de grootte van de werkgever. Dit kunt u lezen in artikel 36, lid 4 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). 

Toelichting onjuiste stellingen 

Stelling 1
Voor de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) gelden de normale regels voor een WSW-werknemer. Het is afhankelijk van het soort contract of de hoge of lage premie AWf van toepassing is.

Stelling 3
Loon uit een WSW-dienstbetrekking geeft u op in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog’. U vermeldt dit dus niet in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof-uitkering’.

Stelling 4
Voor een WSW-werknemer geldt in plaats van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) een vervangende premie (artikel 38a Wfsv). Het vervangende premiepercentage is het totaal van de gemiddelde percentages voor de premiecomponenten Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW). Voor 2022 is dit premiepercentage 1,52%. Dit is gebaseerd op artikel 2.9 Besluit Wfsv.

Meer informatie

Aandachtspunten bij een WSW-werknemer

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,