Barbecue op de werkplek

De Belastingdienst plaatst regelmatig via hun forum voor salarisverwerkers peilingen waarmee u uw kennis kunt testen over de diverse zaken.

Van de nu 591 deelnemers aan de peiling over de barbecue op de werkplek, gaf 37% het juiste antwoord. € 335 moet de werkgever aanwijzen als eindheffingsloon en valt onder de vrije ruimte.

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Een werkgever houdt een barbecue op de werkplek voor 100 werknemers. Kosten: artiest € 500, eten € 2.000 en drank € 1.000. De werkgever wil niets belasten bij de werknemer. Hoeveel moet hij aanwijzen als eindheffingsloon en valt onder de vrije ruimte?

  • € 3.500 (15%)
  • € 3.000 (5%)
  • € 835   (14%)
  • € 500    (9%)
  • € 335   (37%)
  • € 0       (20%)

Toelichting

Als een barbecue op de werkplek plaatsvindt, zijn de volgende waarderingen van toepassing:

Onderdeel barbecueWaarderingWetsartikel
ArtiestNihilwaarderingArtikel 3.7, lid 1 a Uitvoeringsregeling LB
Maaltijden€ 3,35 per persoonArtikel 3.8 a Uitvoeringsregeling LB
DrankNihilwaarderingArtikel 3.7, lid 1 c Uitvoeringsregeling LB

Artiest

Er geldt een nihilwaardering voor de artiest, omdat de barbecue op de werkplek plaatsvindt.

Maaltijden
Het eten tijdens de barbecue vormt een maaltijd. Dit is geen zakelijke maaltijd. Omdat de maaltijd op de werkplek plaatsvindt, geldt hiervoor een normbedrag van € 3,35 per persoon.

Drank
De drank valt onder de nihilwaardering voor consumpties op de werkplek.

De werkgever wil de maaltijden niet bij de werknemers belasten. Hij wijst daarom € 335 (€ 3,35 x 100 personen) aan als eindheffingsloon. Dit valt onder de vrije ruimte. Over het bedrag boven de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Meer informatie

Barbecue en de gevolgen voor de loonheffingen
Wanneer is een maaltijd zakelijk?
Nihilwaardering consumpties op de werkplek

bedrijven, ondernemers, werkgevers, organisaties, hr zaken, hrm,