Werknemers en een bos een bloemen

In een enquête die door de Belastingdienst onder salarisadministrateurs gehouden was, over een werknemer die voor zijn verjaardag een bos bloemen krijgt thuisbezorgd. De vraag was wat loon is voor de werknemer. Van de 588 deelnemers gaf 77% het juiste antwoord.

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Een werknemer krijgt van zijn werkgever voor zijn verjaardag een bos bloemen thuisbezorgd. De factuurwaarde bedraagt € 25. De verzendkosten zijn € 2. Deze staan apart op de factuur. Wat is loon voor de werknemer?

  • € 27 (17%)
  • € 25 (3%)
  • Er is geen loon, want dit zijn intermediaire kosten. (4%)
  • Er is geen loon, want dit valt onder de kleinegeschenkenregeling. (77%) 

Toelichting

Loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. Maar het kan zijn dat een werkgever een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met de werknemer. Het geschenk heeft dan geen duidelijk verband met de dienstbetrekking. In dat geval is het geschenk geen loon.

Kleinegeschenkenregeling

In de praktijk is het soms moeilijk om vast te stellen of een werkgever een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met een werknemer. Als een werkgever aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, kunt u ervan uitgaan dat het kleine geschenk geen loon is:

  • De werkgever geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
  • De werkgever geeft geen geld of een waardebon.
  • De factuurwaarde van de attentie is maximaal € 25 (inclusief btw). U hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd, of apart zijn gefactureerd. 

Bos bloemen

Een bos bloemen die een werknemer voor zijn verjaardag krijgt, is een persoonlijke attentie. De persoonlijke relatie staat voorop bij het geven van de attentie. 

Ook voldoet de werkgever aan de andere 2 voorwaarden van de kleinegeschenkenregeling. Een bos bloemen is geen geld of een waardebon. De factuurwaarde van de bloemen is € 25. De bezorgkosten van € 2 tellen niet mee omdat deze apart op de factuur staan. 

De bos bloemen is daarom geen loon voor de werknemer.

Let op!

Als een werkgever bloemen geeft in de volgende situaties, is er géén sprake van een persoonlijke attentie:

  • op de 1e werkdag
  • op Secretaressedag
  • voor een jubileum 

De bos bloemen heeft in deze gevallen een duidelijk verband met de dienstbetrekking en is daarom loon. 

Meer informatie

Handreiking ‘Is een klein geschenk loon?’
Paragraaf 4.12.1 Handboek Loonheffingen

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,