Forum Belastingdienst onder salarisadministrateurs

Van de 499 salarisprofessionals die deelnamen aan de peiling over de bijtelling van de fiets van de zaak, koos 43% voor de juiste stelling. Ook als de werknemer de fiets alleen privé gebruikt, geldt 7% bijtelling voor de fiets.

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Een werkgever stelt aan een werknemer een elektrische fiets ter beschikking. De bijtelling is 7%.

Welke stelling is juist?


Stelling 1:

De werkgever mag de bijtelling niet aanwijzen als eindheffingsloon. (32%)

Stelling 2:

De werknemer betaalt een reparatie van € 100 voor de fiets. De vergoeding hiervan is loon. (5%)

Stelling 3:

De kosten van het thuis opladen van de accu kunnen in mindering komen op de bijtelling. (20%)

Stelling 4:

De werknemer gebruikt de fiets uitsluitend privé. De bijtelling van 7% is van toepassing. (42%)

Toelichting

De 4e stelling is juist. Stelt een werkgever een fiets ter beschikking aan een werknemer en gebruikt de werknemer deze alleen privé, dan geldt de bijtelling van 7% voor de fiets.

Stelling 1

Een werkgever mag de bijtelling voor de fiets aanwijzen als eindheffingsloon. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Daarboven betaalt hij 80% eindheffing.


Stelling 2

Als een werkgever een fiets ter beschikking stelt, is de vergoeding van reparatiekosten geen loon, maar een vergoeding voor intermediaire kosten.


Stelling 3

Betalingen die een werknemer aan derden doet, komen niet in mindering op de bijtelling. Alleen de eigen bijdrage die de werknemer betaalt vanuit zijn nettoloon mag de werkgever in mindering brengen op de bijtelling.

Meer informatie

Bijtelling fiets van de zaak

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,