Nieuwe rubrieken voor AWf en Whk

Vanaf 2023 zijn er voor de AWf-premie 2 rubrieken bijgekomen voor uitkeringen. U moet over een uitkering van UWV de AWf-premie en het premieloon AWf apart opgeven.

Ook zijn er 2 nieuwe rubrieken bijgekomen voor het premieloon Werkhervattingskas.

Voor de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) is het nodig om het daarbij horende premieloon uit te vragen. In het collectieve deel van de aangifte loonheffingen vindt u de volgende nieuwe rubriek:

 • Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Whk

In het nominatieve deel staat de volgende nieuwe rubriek:

 • Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk

Nieuwe rubrieken AWf-premie

Voor de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) gaat het om uitkeringen van UWV die u doorbetaalt in geval van een werkgeversbetaling of die u zelf betaalt als eigenrisicodrager (ERD). De systematiek is nu gelijk aan het opgeven van de Aof-premie. 

In de aangifte treft u de volgende nieuwe rubrieken aan:

 • in het collectieve deel:
  – Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering
  – Totaal premie AWf-uitkering
 • in het nominatieve deel:
  – Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering
  – Premie AWf-uitkering

In een aparte inkomstenverhouding  

Verwerkt u de uitkering van UWV of de ERD-betaling in een aparte inkomstenverhouding?

Dan vermeldt u vanaf 2023 de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering’ en de AWf-premie in de rubriek ‘Premie AWf-uitkering’.

Eerder gebruikte u hiervoor de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag’ en de rubriek ‘Premie AWf laag’.

In dezelfde inkomstenverhouding als het loon

U mag de uitkering van UWV of de ERD-betaling tot en met 2024 opgeven in dezelfde inkomstenverhouding als het loon op grond van de arbeidsovereenkomst. Op zowel de uitkering als het loon moet dan de witte tabel van toepassing zijn. Loon op grond van de arbeidsovereenkomst kan loon voor werken zijn maar ook de aanvulling op een uitkering.

Voorbeeld opgeven in 1 inkomstenverhouding

U betaalt in 2022 en in 2023 aan een werknemer per maand een WAZO-uitkering door van € 2.000. Hiervoor geldt de lage AWf-premie. Daarnaast betaalt u € 500 aan loon waarvoor de hoge AWf-premie geldt. U verwerkt dit in 1 inkomstenverhouding.

Verwerking in 2022 (percentages zijn fictief)

In 2022 geeft u in elk aangiftetijdvak het volgende op:

Loon SV€ 2.500
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€ 2.500
Premie AWf hoog (8% x € 500 + 3% x € 2.000)€    100

In de rubrieken voor AWf hoog geeft u de loon- en premiebedragen op die gelden voor zowel AWf laag als AWf hoog. 

Verwerking in 2023 (percentages zijn fictief)
In 2023 geeft u in elk aangiftetijdvak het volgende op:

Loon SV€ 2.500
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€     500
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering€ 2.000
Premie AWf hoog (8% x € 500)€       40
Premie AWf-uitkering (3 x € 2.000)€       60

U vermeldt de verschillende premielonen (de grondslagaanwassen) en de premies in de afzonderlijke rubrieken.

Bron

Onderwerp 16.1 en 16.2 Nieuwsbrief Loonheffingen 2023

Meer informatie

Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,