Uitslag enquête werknemer bereikt AOW-leeftijd

De Belastingdienst Forum had een vraag gesteld met de stelling over een werknemer die de AOW-leeftijd bereikt en blijft doorwerken de verwerking in de aangifte loonheffingen juist is. Van de 551 salarisprofessionals gaf 63% het juiste antwoord.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Een werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen bereikt op 10 juni 2023 de AOW-leeftijd en blijft doorwerken. Welke stelling over de verwerking in de aangifte loonheffingen is juist? U doet aangifte per maand.

  1. U gebruikt vanaf 1 juli 2023 de kolom ‘AOW-leeftijd en ouder’ van de loonbelastingtabel. (17%)
  2. Vanaf 10 juni 2023 zet u alle verzekeringsindicaties op ‘Nee’. (14%)
  3. Over het loon dat de werknemer geniet op of na 1 juni 2023 betaalt u geen premies werknemersverzekeringen meer. (63%)
  4. Vanaf 1 juni 2023 houdt u de bijdrage Zvw in. (6%)

Toelichting juiste stelling

Stelling 3
Voor deze werknemer hoeft u vanaf 1 juni 2023 geen premies werknemersverzekeringen meer te betalen.

U bent geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd over loon dat een werknemer geniet vanaf de 1e dag van de kalendermaand waarin hij de AOW-leeftijd bereikt. U betaalt ook geen premie voor de ZW, ook al blijft de werknemer hiervoor verzekerd. 

Toelichting onjuiste stellingen

Stelling 1
U past de inhouding uit de kolom ‘AOW-leeftijd en ouder’ van de witte loonbelastingtabel toe vanaf de 1e dag van de kalendermaand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Voor de werknemer in deze vraag is dit vanaf 1 juni 2023.

Stelling 2
Tot en met 9 juni laat u voor deze werknemer alle verzekeringsindicaties op ‘Ja’ staan.De werknemer die is verzekerd voor de werknemersverzekeringen blijft verzekerd tot de dag waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt.

Met ingang van de datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, blijft deze verzekerd voor de ZW. Vanaf 10 juni laat u de indicatie voor de ZW daarom op ‘Ja’ staan en zet u de andere indicaties op ‘Nee’.

Stelling 4
Over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking bent u de werkgeversheffing Zvw verschuldigd. Dit geldt ook voor het loon van de werknemer die doorwerkt na de AOW-leeftijd. 

Betaalt u loon aan een dga die niet verplicht is verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan houdt u ook na het bereiken van de AOW-leeftijd de bijdrage Zvw in op het loon.

Meer informatie

Werknemer bereikt de AOW-leeftijd

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,