Uitslag enquête anoniementarief

In de enquête van de Belastingdienst vroeg men welke stelling juist is als een werknemer geen burgerservicenummer (bsn) kan verstrekken.

Van de 484 salarisprofessionals gaf 39% het juiste antwoord: U moet een personeelsnummer in de aangifte vermelden als u geen bsn hebt.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

 burgerservicenummer (bsn) , paspoort, id,

De vraag

Voor een werknemer die geen bsn kan verstrekken, past u het anoniementarief toe. Welke stelling hierover is juist?

  • Als een werknemer geen bsn heeft vanwege een vertraagde behandeling door de gemeente, moet u altijd het anoniementarief toepassen. (31%)
  • U mag een fictief bsn vermelden in de aangifte als u geen bsn hebt. (2%)
  • U moet een personeelsnummer in de aangifte vermelden als u geen bsn hebt. (39%)
  • Als geen sprake meer is van een anonieme werknemer, mag u eerdere aangiftetijdvakken waarin u het anoniementarief hebt toegepast, niet corrigeren. (28%)

Toelichting juiste stelling

Stelling 3

Als u geen bsn hebt, moet u een personeelsnummer in de aangifte vermelden. Dit nummer vermeldt u in de rubriek ‘Personeelsnummer’.

Toelichting onjuiste stellingen

Stelling 1

Als u kunt aantonen dat u en uw werknemer geen invloed hebben op het ontbreken van het bsn, dan hoeft u het anoniementarief niet toe te passen. Een voorbeeld hiervan is een vertraagde behandeling door de gemeente. Bij twijfel kunt u de Belastingdienst om toestemming vragen om het anoniementarief achterwege te laten. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek naar uw belastingkantoor.  

Stelling 2

U mag nooit een fictief bsn in de aangifte vermelden. Dit fictieve bsn is mogelijk een bestaand bsn van een ander persoon. Op een ‘makkelijk’ bsn staan soms meer dan 100 inkomstenverhoudingen.

Stelling 4

Vanaf 2023 mag u, na ontvangst van het bsn, de eerdere inhouding van het anoniementarief herstellen. Dit kan alleen binnen hetzelfde kalenderjaar. U moet dan correcties voor de eerdere aangiften van dat jaar verzenden.
Tot en met 2022 mag u eerdere aangiftetijdvakken waarin u het anoniementarief hebt toegepast, niet corrigeren. De werknemer kan via de aangifte inkomstenbelasting de te veel ingehouden loonheffing verrekenen of terugkrijgen.

Meer informatie

Toepassing anoniementarief

Gebruik geen fictief bsn

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,