Hoe aanvullend geboorteverlof aangeven in aangifte?

De Belastingdienst heeft informatie over de premie Aof en de WW-premie toegevoegd aan de handreiking ‘Hoe aanvullend geboorteverlof aangeven in aangifte?’. Ook zijn de voorbeelden uitgebreid met uitleg over hoe u deze premies verwerkt in de aangifte loonheffingen

Handreiking

Deze informatie leest u nu over de premie Aof:

  • Vanaf 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Voor een uitkering aanvullend geboorteverlof geldt altijd de hoge premie Aof.
  • Verwerkt u de uitkering voor aanvullend geboorteverlof in een aparte inkomstenverhouding? Dan geeft u in deze inkomstenverhouding de hoge premie Aof aan. U vermeldt de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof-uitkering’.
  • Verwerkt u de uitkering voor aanvullend geboorteverlof in dezelfde inkomstenverhouding als het reguliere loon? Dan vult u de premie Aof als volgt in:
  • Voor het reguliere loon en een aanvulling op de uitkering vermeldt u de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof laag’ of ‘Aof hoog’. Laag of hoog is afhankelijk van de grootte van de werkgever. Kleine werkgevers betalen de lage premie, middelgrote en grote werkgevers betalen de hoge premie.
  • Voor de uitkering aanvullend geboorteverlof vermeldt u de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof-uitkering’.

In de handreiking vindt u deze informatie over de WW-premie:

  • Voor een uitkering aanvullend geboorteverlof geldt altijd de lage WW-premie.
  • Verwerkt u de uitkering voor aanvullend geboorteverlof in een aparte inkomstenverhouding? Dan geeft u in deze inkomstenverhouding de lage WW-premie aan. U vermeldt de grondslagaanwas en de WW-premie in de rubrieken voor ‘AWf-laag’.
  • Verwerkt u de uitkering voor aanvullend geboorteverlof in dezelfde inkomstenverhouding als het reguliere loon? En geldt voor het reguliere loon de hoge WW-premie? Dan vult u de WW-premie als volgt in:
  • U vermeldt de hoge en lage grondslagaanwas gezamenlijk in de rubriek Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog.
  • U vermeldt de hoge en lage WW-premie gezamenlijk in de rubriek Premie AWf hoog.

 Voorbeelden met tabellen

De redactie heeft tabellen aan de voorbeelden toegevoegd, waarin staat hoe u de premies aangeeft in de aangifte loonheffingen.

Geactualiseerde handreiking

Hoe aanvullend geboorteverlof aangeven in aangifte?

Handreiking geboorteverlof partner en WW-premie

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,