Bekijk hoe het aanvraagproces voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten Q3 2021 Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) verloopt. Van voorbereiden tot en met aanvragen. 

U kunt VLN aanvragen vanaf de 2e helft van november. Check eerst de voorwaarden voordat u aanvraagt.

Mkb of grote onderneming?

Het is belangrijk zeker te weten of u een mkb-onderneming of grote onderneming bent. Bent u bijvoorbeeld een grote onderneming en hoort u tot een groep verbonden ondernemingen? Dan is maar één aanvraag per groep mogelijk. Een tweede onderneming uit de groep die apart aanvraagt, krijgt dan een afwijzing.

Of blijkt een mkb-onderneming toch een grote onderneming? Dan moet de onderneming de aanvraag intrekken en een nieuwe doen. En dat zorgt voor vertraging in de afhandeling. Als de indientermijn gesloten is, wijzen wij uw aanvraag af. U krijgt dan de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen in de juiste categorie (grote onderneming of mkb). Als dit gebeurt, nemen we contact met u op om te bespreken wat dit voor u betekent en welke mogelijkheden er zijn.

Uw aanvraag voorbereiden

U kunt de VLN vanuit huis zelf online aanvragen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle gegevens die u voor uw aanvraag nodig heeft:

 • Identificatie: U logt in met eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!
 • De verwachte omzet van oktober tot en met december 2021. Onder omzet vallen alle inkomsten zonder de btw, en vóór aftrek van kosten en vaste lasten.
 • Welke omzetgegevens u nodig heeft voor de referentieperiode, hangt af van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst heeft ingeschreven in het Handelsregister van KVK. U kunt uit 2 referentieperiodes de gunstigste periode kiezen. 
 • In sommige situaties zijn extra bijlagen nodig, zoals een derdenverklaring of accountantsproduct. Kijk of dit voor u geldt op de VLN-overzichtspagina.
 • Heeft u een grote onderneming? Dan levert u bij de aanvraag ook de volgende gegevens:
  • U vult een verklaring niet in financiële moeilijkheden in. Deze verklaring maakt deel uit van het aanvraagformulier.
  • U levert een overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen op het moment van aanvraag, in de referentieperiode en in de subsidieperiode. U vermeldt de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen in Nederland. Deze gegevens vult u in op het aanvraagformulier.

Heeft u uw bedrijf voor 31 maart 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?
U kunt kiezen uit Q4 2019 of Q1 2020.

 • U dient de btw-aangiftes in voor dat deel van uw omzet, waarvoor u btw-aangifte doet. U kunt kiezen uit de btw-aangiften van het 4e kwartaal van 2019 (Q4 2019, okt-dec 2019) of het 1kwartaal van 2020 (Q1 2020, jan-mrt 2020);
 • Als u over uw omzet of een deel daarvan geen btw-aangifte doet, dien dan (ook) andere onderbouwing voor (dat deel van) uw omzet in. Bij voorkeur een uitdraai uit uw boekhoudprogramma met de omzet in uw referentieperiode of andere bewijsstukken zoals een jaarrekening.

Heeft u uw bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?
U kunt kiezen uit Q1 2020 of Q3 2020.

 • U dient de btw-aangiftes in voor dat deel van uw omzet, waarvoor u btw-aangifte doet. U kunt kiezen uit de btw-aangiften van het 1e kwartaal van 2020 (Q1 2020, jan-mrt 2020) of het 3e kwartaal van 2020 (Q3 2020, jul-sep 2020);
 • Als u over uw omzet of een deel daarvan geen btw-aangifte doet, dien dan (ook) andere onderbouwing voor (dat deel van) uw omzet in. Bij voorkeur een uitdraai uit uw boekhoudprogramma met de omzet in uw referentieperiode of andere bewijsstukken zoals een jaarrekening.

Heeft u uw bedrijf tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?
U kunt kiezen uit Q2 2020 of Q3 2020.

 • U dient de btw-aangiftes in voor dat deel van uw omzet, waarvoor u btw-aangifte doet. U kunt kiezen uit de btw-aangiften van het 2kwartaal van 2020 (Q2 2020, apr-jun 2020) of het 3e kwartaal van 2020 (Q3 2020, jul-sep 2020);
 • Als u over uw omzet of een deel daarvan geen btw-aangifte doet, dien dan (ook) andere onderbouwing voor (dat deel van) uw omzet in. Bij voorkeur een uitdraai uit uw boekhoudprogramma met de omzet in uw referentieperiode of andere bewijsstukken zoals een jaarrekening.

Heeft u uw bedrijf tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?
U heeft 1 referentieperiode: Q3 2020.

 • U dient de btw-aangiftes in voor dat deel van uw omzet, waarvoor u btw-aangifte doet. U dient de btw-aangiften in van het 3e kwartaal van 2020 (Q3 2020, jul-sep 2020);
 • Als u over uw omzet of een deel daarvan geen btw-aangifte doet, dien dan (ook) andere onderbouwing voor (dat deel van) uw omzet in. Bij voorkeur een uitdraai uit uw boekhoudprogramma met de omzet in uw referentieperiode of andere bewijsstukken zoals een jaarrekening.

Grote ondernemingen kunnen ook uit deze 2 referentieperioden kiezen, behalve als er al een ander onderdeel van de groep voor 31 maart 2019 ingeschreven stond: de inschrijfdatum van het eerste onderdeel van de hele groep telt.

Na uw aanvraag

RVO streeft ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen. Binnen maximaal 8 weken (bij grote ondernemingen: 13 weken) hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. 

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,