Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 januari 2024 hebben werkgevers met meer dan 100 medewerkers de verplichting om te rapporteren over het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een handreiking gepubliceerd met informatie over de gegevensverzameling hiervoor.

In de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit ‘ leest u welke gegevens nodig zijn. Hierin staan ook tips over hoe u de gegevens verzamelt. 

Meer informatie over de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)  en de handreiking vindt u op rvo.nl

Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit, rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Inhoud op de pagina:

Download de handreiking:

Heeft u de handreiking doorgenomen en liggen de benodigde gegevens klaar? Dan duurt het minder dan één uur om het online formulier in te vullen. Sla tussentijds op als u later verder gaat met invullen.

eHerkenning

U logt in met eHerkenning. Hiervoor heeft u minimaal niveau eH2+ met machtiging RVO-diensten nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Dit duurt ongeveer één tot 5 werkdagen.

Een intermediair machtigen

Wilt u dat een intermediair het online formulier invult voor uw organisatie? Dan machtigt u deze intermediair. Dit regelt u op Mijn RVO. U gaat daar naar ‘Mijn dossier’, ‘Machtigingen’, en klikt op ‘Registreren en beheren’.

Handleiding online formulier

Raadpleeg ook de handleiding ‘Aan de slag met het online formulier WPM’. Daarin leest u hoe u de gegevens indient.

Download de handleiding:

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,