Premiepercentage Whk 2023 voor WSW-werknemers

In 2023 is het premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) voor WSW-werknemers 1,53%. Het percentage staat ten onrechte niet in de beschikkingen gedifferentieerde premie Whk, die de Belastingdienst rond 24 november verstuurt.

Dit percentage is van belang voor werkgevers met WSW-werknemers in sector 64 (overheid, provincies, gemeenten en waterschappen) en sector 66 (overheid, overige instellingen).

Opbouw premiepercentage

Het premiepercentage Whk van 1,53% is als volgt opgebouwd:

  • premiecomponent WGA-lasten: 0,87%
  • premiecomponent ZW-lasten: 0,66%

Bron

belastingdienst.nl

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,