Brutobedragen minimumloon en minimumjeugdloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen met 3,13% vanaf 1 juli 2023. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe bedragen.

Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder, vanaf 1 juli 2023:

  • € 1.995,00 per maand (nu € 1.934,40)
  • € 460,40 per week (nu € 446,40)
  • € 92,08 per dag ( nu € 89,28)

 Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen (in euro’s).

LeeftijdPercentage minimumloonPer maandPer weekPer dag
21 jaar100%1.995,00460,4092,08
20 jaar80%1.596,00368,3073,66
19 jaar60%1.197,00276,2555,25
18 jaar50%   997,50230,2046,04
17 jaar39,5%   788,05181,8536,37
16 jaar34,5%   688,30158,8531,77
15 jaar30%   598,50138,1027,62

Minimumloon per uur (in euro’s) per 1 juli 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband.

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
21 jaar en ouder12,7912,1211,51
20 jaar10,24  9,70  9,21
19 jaar 7,68  7,27  6,91
18 jaar 6,40  6,06  5,76
17 jaar 5,06  4,79  4,55
16 jaar 4,42  4,19  3,98
15 jaar 3,84  3,64  3,46

BBL-leerlingen per dag

Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden de onderstaande bedragen (in euro’s).

LeeftijdPercentage minimumloonPer maandPer weekPer dag
20 jaar61,50%1.226,95283,1556,63
19 jaar52,50%1.047,40241,7048,34
18 jaar45,50%   907,75209,5041,90

BBL-leerlingen per uur

Minimumloon per uur ( in euro’s) vanaf 1 juli 2023 voor BBL-leerlingen bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband.

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
20 jaar7,877,467,08
19 jaar6,726,376,05
18 jaar5,825,525,24

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar opnieuw vast op 1 januari en 1 juli.

Meer informatie

Alle bedragen en een toelichting leest u in de Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 op rijksoverheid.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL