Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

De premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen voor 2023 zijn bekend. Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2023 zijn vastgesteld.

Het maximumpremieloon voor 2023 is € 66.956 per kalenderjaar. 

De premiepercentages voor 2023 zijn:

  • Algemene ouderdomswet (AOW) 17,90%
  • Algemene nabestaandenwet (Anw) 0,10%
  • lage premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 2,64%
  • hoge premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 7,64%
  • Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68%
  • lage premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 5,82%
  • hoge premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 7,11%
  • opslag kinderopvangtoeslag 0,50%

Meer informatie leest u in de Staatscourant op overheid.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL