Premiepercentages sociale verzekeringen 2024

De premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen voor 2024 zijn bekend. Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2024 zijn vastgesteld.

Het maximumpremieloon voor 2024 is € 71.628 per kalenderjaar.  

De premiepercentages voor 2024 zijn: 

  1. Algemene ouderdomswet (AOW) 17,90%
  2. Algemene nabestaandenwet (Anw) 0,10%
  3. lage premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 2,64%
  4. hoge premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 7,64%
  5. Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68%
  6. lage premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,18%.
  7. hoge premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 7,54%
  8. opslag kinderopvangtoeslag 0,50% 

Meer informatie leest u in de Staatscourant op Overheid.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL