Uitslag enquête bureaustoel en cafetariaregeling

De Belastingdienst heeft een enquête gehouden onder salarisprofessionals waarvan er 632 deelnamen aan de enquête over de bureaustoel, daarvan koos 65% voor de juiste stelling.

Als de werknemer kiest voor een luxere bureaustoel, dan geldt de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen alleen voor de basisvoorziening.

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord. 

Vraag

Een werkgever vergoedt € 500 voor een bureaustoel. De werknemer koopt een luxere bureaustoel van € 800. € 300 wordt uitgeruild met het brutoloon. De werkgever wijst € 800 aan als eindheffingsloon. Wat is juist?  

  • € 500 valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. € 300 valt onder de vrije ruimte. (65%)
  • € 800 valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. (13%)
  • € 800 valt onder de vrije ruimte. (13%)
  • De WKR is niet van toepassing want er is niet aan de gebruikelijkheidstoets voldaan. (8%)

Toelichting

Een bureaustoel  valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De bureaustoel is een verplichte arbovoorziening die rechtstreeks voortvloeit uit de Arbeidsomstandighedenwet.
  • De werknemer gebruikt de bureaustoel (geheel of gedeeltelijk) op de (thuis)werkplek, of op een plaats waar de werkgever uitvoering geeft aan de Arbeidsomstandighedenwet.
  • De werkgever brengt geen kosten in rekening bij de werknemer. De werknemer mag dus geen eigen bijdrage betalen voor de bureaustoel.
    Er is ook sprake van een eigen bijdrage als de werknemer een belast loonbestanddeel uitruilt voor een onbelaste arbovoorziening, zoals bij een cafetariaregeling. 

Kiest de werknemer voor een luxere bureaustoel die even veilig is? Dan geldt de gerichte vrijstelling voor de basisvoorziening, maar niet voor de extra kosten. 

Een werknemer kan voor € 500 een bureaustoel kopen die voldoet aan de arbo-eisen. Dit bedrag vergoedt de werkgever. Voor € 500 geldt de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. 

De werknemer kiest een bureaustoel van € 800. Alleen de meerprijs van € 300 wordt uitgeruild met het brutoloon. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling. De meerprijs voor de duurdere versie valt onder de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd. 

Meer informatie

Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?
Paragraaf 22.1.9 Handboek Loonheffingen

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,