Lage AWf-premie 2022

herzien vanwege 30%-herzieningsregeling

Hebt u uw werknemer in 2022 meer dan 30% meer uren betaald dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk? Dan moet u begin 2023 de lage AWf-premie over 2022 herzien vanwege de zogenoemde 30%-herzieningsregeling.

Dat doet u door uw aangiften loonheffingen over 2022 te corrigeren.

Hieronder leest u wanneer u correcties moet indienen als u de lage AWf-premie moet herzien.

Herzien bij de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2022

Als dat kan met uw salarissoftware, mag u de lage AWf-premie herzien bij de aangifte loonheffingen over het laatste tijdvak van 2022 (december of 13e vierwekenperiode):

  • In uw laatste aangifte geeft u het loon van december of de 13e vierwekenperiode op bij de aanwas in het cumulatieve premieloon herzien. De hoge AWf-premie over dat loon geeft u op bij de premie AWf herzien.
  • Voor eerdere aangiftetijdvakken verzendt u een correctie.

Herzien door uw eerdere loonaangiften over 2022 te corrigeren

Als u de herzieningsberekening pas na de laatste aangifte van het kalenderjaar kunt maken, kunt u in januari of februari 2023 uw eerdere aangiften loonheffingen over 2022 corrigeren. Dat doet u met zogenoemde losse correcties.

Soms kunt u al eerder tijdens het jaar herzien

In sommige gevallen kunt u al eerder tijdens het kalenderjaar de lage AWf-premie herzien, als uw salarissoftware dat ondersteunt. Bijvoorbeeld als de werknemer is overleden of als de werknemer uit dienst is gegaan.

Meer informatie

Paragraaf 7.2 Handboek Loonheffingen

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,