Vergoeding via werkkostenregeling géén gevolgen voor uitkering

Geeft u een werknemer met een uitkering van UWV een eenmalige vergoeding voor bijvoorbeeld energiekosten of als tegemoetkoming voor inflatie? Dan verrekent UWV deze vergoeding niet met de uitkering als u de vergoeding aanwijst als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling.  

U mag de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon als deze gebruikelijk is. De vergoeding komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte bent u 80% eindheffing verschuldigd.

Gebruikelijk

Een vergoeding van maximaal € 2.400 per persoon per jaar vindt de Belastingdienst gebruikelijk.

Let op!

U moet wel nagaan of het redelijk is om € 2.400 aan te wijzen als eindheffingsloon. Dit bedrag is niet redelijk voor bijvoorbeeld stagiairs en werknemers met een loon dat lager is dan het minimumloon.

Uiterlijk kiezen op genietingsmoment

Aanwijzen als eindheffingsloon doet u uiterlijk op het moment van het betalen van de vergoeding. Dat u de vergoeding aanwijst als eindheffingsloon, moet blijken uit de administratie. U kunt niet met terugwerkende kracht een vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon.

Vergoeding geen gevolgen voor uitkering

Valt de vergoeding onder de werkkostenregeling, dan heeft dit geen gevolgen voor de uitkering die een werknemer van UWV ontvangt.

Bron

uwv.nl

Gerelateerde handreikingen

Handreiking gebruikelijkheidstoets
Wanneer kiezen tussen eindheffingsloon en werknemersloon werkkostenregeling?

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,