Whk 2023 mogelijk onjuist bij no-riskpolis

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad vallen meer uitkeringen onder de no-riskpolis dan de Belastingdienst dacht. Hierdoor is het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) over 2023 misschien verkeerd berekend voor middelgrote en grote werkgevers.

Het gedifferentieerde premiepercentage Whk 2023 is mogelijk onjuist wanneer u een werknemer in dienst hebt genomen die minder dan 35% arbeidsongeschikt is en daarom geen WIA-uitkering krijgt. Op grond van de no-riskpolis krijgt deze werknemer bij ziekte een ZW-uitkering en eventueel aansluitend een WIA-uitkering.

Met een no-riskpolis rekent de Belastingdienst de uitkeringslasten niet aan u toe, waardoor u geen hogere premie Whk betaalt.

Uitspraak Hoge Raad

Volgens de uitspraak van de Hoge Raad geldt de no-riskpolis ook voor ZW-uitkeringen aan een werknemer die:

  • met een no-riskpolis bij u in dienst was, en
  • ziek uit dienst ging, en
  • binnen 5 jaar na de startdatum van de 1e dienstbetrekking voor de 2e keer bij u in dienst kwam, en
  • opnieuw ziek uit dienst is gegaan

Gevolgen uitspraak niet verwerkt in beschikking 2023

De uitspraak kwam te laat om de gevolgen daarvan mee te nemen in de beschikking ‘Gedifferentieerd premiepercentage Whk 2023’. Daarom zijn de ZW-uitkeringen en eventuele WIA-uitkeringen aansluitend aan de 2e dienstbetrekking, aan u toegerekend als uitkeringslast. Het gaat hierbij om uitkeringen die in 2021 zijn uitbetaald. Hierdoor is het gedifferentieerde premiepercentage Whk bij middelgrote en grote werkgevers mogelijk te hoog vastgesteld.

Bezwaar maken

Denkt u dat de uitspraak van de Hoge Raad voor u geldt? Maak dan bezwaar tegen de beschikking ‘Gedifferentieerd premiepercentage Whk 2023’. In uw beschikking staat hoe u dat doet.

Bron

belastingdienst.nl

Meer informatie

Uitspraak Hoge Raad op rechtspraak.nl
No-riskpolis op uwv.nl

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,