Wanneer eindheffing WKR 2023 aangeven?

Heeft de werkgever de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) in 2023 overschreden? Dan moet u uiterlijk in de aangifte over het 2e tijdvak van 2024 de verschuldigde eindheffing aangeven.

U toetst uiterlijk aan het eind van het jaar of het totaal van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen boven de vrije ruimte uitkomen. De vrije ruimte in 2023 is maximaal 3% van het fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van het fiscale loon is de vrije ruimte 1,18%. Over het bedrag boven de vrije ruimte moet u 80% eindheffing betalen. 

Als blijkt dat u over 2023 te veel of te weinig eindheffing hebt aangegeven, dan moet u dat verrekenen. De laatste mogelijkheid om dit te doen is in de aangifte loonheffingen over het 2e tijdvak van 2024. 

Eerder aangeven

U mag de eindheffing ook eerder aangeven, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak. 

Einde inhoudingsplicht

Eindigt de inhoudingsplicht in de loop van het kalenderjaar? Dan geeft u de eindheffing uiterlijk aan in de aangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht eindigt. 

In paragraaf 10.1.6 Handboek Loonheffingen 2023 leest u meer over het aangeven van de eindheffing. 

Wetsartikel

Artikel 31a, lid 16 Wet LB 1964 

Gerelateerde handreiking

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,