U kunt als werknemer verlof opnemen dat in de wet is geregeld. Bijvoorbeeld vakantie of ouderschapsverlof. Ander verlof is geregeld in uw cao of arbeidsovereenkomst. Dan spreken we van bijzonder (of buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld verlof voor een huwelijk of verhuizing. 

Wettelijk verlof

De volgende verlofregelingen zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg:

In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan die de wettelijke verlofregeling aanvullen of daarvan afwijken.

Bijzonder verlof

In uw cao of arbeidsovereenkomst staat voor welke situaties u bijzonder verlof kunt opnemen en hoe lang. En of uw salaris doorloopt tijdens het verlof. Uw werkgever of afdeling personeelszaken kan u hierover informeren.

Onbetaald verlof

Tijdens ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof krijgt u volgens de wet geen salaris. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over (gedeeltelijke) doorbetaling van uw loon.

Onbetaald buitengewoon verlof kunt u opnemen voor bijvoorbeeld een lange reis of een studie.

Opnemen van onbetaald verlof kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toeslagen, pensioen en vakantiedagen.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL