Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo)

UWV houdt op maandag 11 april 2022 opnieuw een webinar over de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). Tijdens dit webinar informeert UWV u over deze nieuwe wet en de laatste ontwikkelingen, zoals het voorstel met betrekking tot de verhoging van de uitkering naar 70% van het dagloon.

Het webinar vindt plaats op maandag 11 april van 14.00 tot 15.00 uur. Deelname is gratis.

Wet betaald ouderschapsverlof 

Op 2 augustus 2022 gaat de Wbo in. Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is, recht op ouderschapsverlof. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Hiervan kunnen zij 9 weken betaald opnemen. Dit moeten zij binnen 1 jaar na de geboorte van hun kind doen. De werknemer krijgt over de 9 weken van het betaalde verlof 70% van het dagloon betaald. De werkgever vraagt hiervoor een uitkering aan bij UWV. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het webinar op uwv.nl. Op die internetsite vindt u ook meer informatie over de Wbo.

2022, UWV, RVO,Overheid, Belastingen, Belastingdienst, salarisverwerking 2022, loonadministratie 2022