Standpunt kennisgroep:

waardering aandelen met vervreemdingsverbod

Wat is de waarde van beursgenoteerde aandelen met een vervreemdingsverbod die een werkgever toekent aan zijn werknemers? De Kennisgroep loonheffingen algemeen heeft hierover een standpunt ingenomen.

De situatie is als volgt:

Een in Nederland gevestigde werkgever kent aan werknemers in het kader van hun dienstbetrekking beursgenoteerde aandelen om niet toe met een vervreemdingsverbod van 2 jaar. De werkgever is verplicht om loonheffingen in te houden en af te dragen over de aandelen op het genietingsmoment.

Vraag

Wat is de waarde van de aandelen voor toepassing van de Wet loonbelasting?

Antwoord

Als de werknemer de aandelen 2 jaar rechtens en feitelijk niet kan vervreemden en het hem ook niet is toegestaan de gevolgen van het vervreemdingsverbod geheel of gedeeltelijk te ontlopen (bijvoorbeeld met behulp van optiecontracten), kan de werkgever op grond van een bewijsregel een afwaardering van 10% op de beurskoers hanteren.

De toelichting op dit antwoord vindt u op kennisgroepen.belastingdienst.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,