De werkkostenregeling (WKR)

Heeft de werkgever de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) in 2021 overschreden? Dan moet u uiterlijk in de aangifte over het 2e tijdvak van 2022 de verschuldigde eindheffing aangeven.

belastingdienst, berekening, Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving, NL

U toetst uiterlijk aan het eind van het jaar of het totaal van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen boven de vrije ruimte uitkomen. De vrije ruimte in 2021 is maximaal 3% van het fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van het fiscale loon is de vrije ruimte 1,18%. Over het bedrag boven de vrije ruimte moet u 80% eindheffing betalen.

Als blijkt dat u over 2021 te veel of te weinig eindheffing hebt aangegeven, dan moet u dat verrekenen. De laatste mogelijkheid om dit te doen is in de aangifte loonheffingen over het 2e tijdvak van 2022.

Eerder aangeven

U mag de eindheffing ook eerder aangeven, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak.

Einde inhoudingsplicht

Eindigt de inhoudingsplicht in de loop van het kalenderjaar? Dan geeft u de eindheffing uiterlijk aan in de aangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht eindigt.

In paragraaf 10.2.1 Handboek Loonheffingen 2021 leest u meer over het aangeven van de eindheffing.

Wetsartikel

Artikel 31a, lid 14 Wet loonbelasting

Gerelateerde handreiking

Wanneer kiezen tussen werknemersloon en eindheffingsloon werkkostenregeling?

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL