Eigenrisicodrager met private uitvoerder en VCR

Bent u eigenrisicodrager voor de ZW of WGA? En betaalt een private uitvoerder namens u uitkeringen aan uw (ex-)werknemers? Dan mag u het systeem van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) apart toepassen. U past dit toe op het loon en de private uitvoerder op de uitkeringen. In sommige situaties moet u dit bij de Belastingdienst melden.

Wilt u het systeem van VCR apart toepassen? Dan gelden hiervoor vanaf 2023 nieuwe meldingsregels. U meldt dit bij de Belastingdienst in de volgende situaties:

 1. U bent of wordt eigenrisicodrager per 1 januari of per 1 juli en u gaat daarbij gebruikmaken van een private uitvoerder met apart VCR.
 2. U start als nieuwe werkgever en bent meteen eigenrisicodrager waarbij u gebruikmaakt van een private uitvoerder met apart VCR.
 3. U wijzigt van private uitvoerder met apart VCR .
 4. U maakt geen gebruik meer van een private uitvoerder of wilt om andere reden VCR niet meer apart toepassen.

Wanneer moet u uw keuze melden?

Het moment waarop u uw keuze aan de Belastingdienst doorgeeft, hangt af van uw situatie.

Bestaande eigenrisicodrager of eigenrisicodrager per 1 januari

Bent u of wordt u per 1 januari eigenrisicodrager en gaat u gebruikmaken van een private uitvoerder met apart VCR? Dan moet uw melding uiterlijk 28 februari bij de Belastingdienst binnen zijn.

Eigenrisicodrager per 1 juli

Wordt u per 1 juli eigenrisicodrager en gaat u gebruikmaken van een private uitvoerder met apart VCR? Dan moet uw melding uiterlijk 31 augustus bij de Belastingdienst binnen zijn.

Nieuwe werkgever in de loop van het kalenderjaar

Start u in de loop van een kalenderjaar als nieuwe werkgever, bent u direct eigenrisicodrager en gaat u gebruikmaken van een private uitvoerder met apart VCR? Dan moet uw melding bij de Belastingdienst binnen zijn op de uiterste aangiftedatum van uw 1e aangifte loonheffingen. Moet u bijvoorbeeld voor het eerst aangifte doen over het aangiftetijdvak juni, dan moet de melding op 31 juli bij de Belastingdienst binnen zijn.

Wijziging van private uitvoerder

Stapt u over naar een andere private uitvoerder en wilt u dat de nieuwe private uitvoerder ook apart VCR toepast? Meld uw keuze voor apart VCR dan opnieuw aan de Belastingdienst wanneer u overstapt.

Wanneer hoeft u uw keuze niet te melden?

In deze gevallen hoeft u uw keuze niet door te geven:

 • U hebt eerder al aan de Belastingdienst doorgegeven dat u apart VCR toepast en u blijft eigenrisicodrager met dezelfde private uitvoerder. Zolang daarin niets verandert, hoeft u niets te melden.
 • U bent eigenrisicodrager voor de WGA en UWV betaalt de uitkering aan uw (ex-)werknemers.

Hoe melden en wat moet er in de melding staan?

Stuur de melding per e-mail naar MeldingVCR@belastingdienst.nl.

Zet bij een nieuwe melding in elk geval:

 • uw loonheffingennummer
 • of u eigenrisicodrager bent of wordt voor de ZW, voor de WGA of voor beide
 • dat u de ZW- of WGA-uitkering, of beide uitkeringen, via een private uitvoerder laat uitbetalen
 • dat u ervoor kiest om het VCR-systeem apart toe te passen

Meldt u een wijziging van private uitvoerder of een einde van apart VCR? Vermeld dan in elk geval:

 • uw loonheffingennummer
 • of u eigenrisicodrager bent of was voor de ZW, voor de WGA of voor beide
 • wat de wijziging is
 • per wanneer die wijziging ingaat

Meer informatie

Paragraaf 6.7.7. Handboek Loonheffingen 2023

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,