Correctiebericht Wtl uiterlijk 1 mei 2023 indienen

Hebt u een onjuiste voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2022 ontvangen doordat de gegevens in de aangiften niet juist zijn?

Dan kunt u tot en met 1 mei 2023 correctieberichten insturen. Deze correcties neemt UWV nog mee in de berekening Wtl over 2022.

De correcties die u indient na 1 mei 2023 verwerkt UWV niet meer in de definitieve berekening van het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.


De Belastingdienst verstuurt de definitieve berekening uiterlijk 31 juli 2023.


Kloppen de gegevens in de aangiften loonheffingen wel, maar de voorlopige berekening niet? Of hebt u geen voorlopige berekening gekregen, terwijl u deze wel verwachtte? Bel dan met UWV Telefoon Werkgevers: 0900 – 9295.


Meer informatie over Wtl vindt u in hoofdstuk 27 Handboek Loonheffingen en op uwv.nl/wtl.

Gerelateerd artikel

Controleer voorlopige berekening Wtl 2022

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,