LKV oudere werknemer vanaf 2024 mogelijk stapsgewijs afgeschaft

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt mogelijk de komende jaren stapsgewijs afgeschaft.

Dit heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer van 22 november 2023. De voorgenomen stapsgewijze afschaffing van het LKV oudere werknemer heeft gevolgen als u oudere werknemers aanneemt op of na 1 januari 2024.

Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Gevolgen voor dienstbetrekkingen die beginnen vóór 1 januari 2024

Voor dienstbetrekkingen die beginnen vóór 1 januari 2024 verandert niets:

 1. U houdt 3 jaar recht op het LKV oudere werknemer.
 2. Het bedrag van de tegemoetkoming per verloond uur blijft gelijk.

De laatste uitbetaling van het LKV oudere werknemer krijgt u over 2026 in 2027.

Gevolgen voor dienstbetrekkingen die beginnen in 2024

Voor dienstbetrekkingen die beginnen in 2024 geldt:

 1. U hebt maximaal 2 jaar recht op het LKV oudere werknemer.
 2. U krijgt over 2024 een tegemoetkoming van € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per jaar.
 3. U krijgt over 2025 een tegemoetkoming van € 1,35 per verloond uur met een maximum van € 2.600 per jaar.
 4. U krijgt over 2026 geen tegemoetkoming meer.

De laatste uitbetaling van het LKV oudere werknemer krijgt u over 2025 in 2026.

Gevolgen voor dienstbetrekkingen die beginnen in 2025

Voor dienstbetrekkingen die beginnen in 2025 geldt:

 1. U hebt maximaal 1 jaar recht op het LKV oudere werknemer.
 2. U krijgt over 2025 een tegemoetkoming van € 1,35 per verloond uur met een maximum van
  € 2.600 per jaar.
 3. U krijgt over 2026 geen tegemoetkoming meer.

De laatste uitbetaling van het LKV oudere werknemer krijgt u over 2025 in 2026.

Gevolgen voor dienstbetrekkingen die beginnen in 2026

Voor oudere werknemers die u aanneemt in 2026, hebt u geen recht meer op het LKV oudere werknemer.

Wat kunt u doen?

Wilt u een oudere werknemer aannemen? Als u dat doet vóór 1 januari 2024 hebt u nog 3 jaar recht op het LKV oudere werknemer en krijgt u € 3,05 per verloond uur.

Start de dienstbetrekking op of na 1 januari 2024? Dan hebt u maximaal 2 jaar recht op het LKV oudere werknemer en krijgt u vanaf 1 januari 2025 een lager bedrag aan tegemoetkoming per verloond uur.

Samenloop met LKV arbeidsgehandicapte werknemer

Voldoet de oudere werknemer ook aan de voorwaarden voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer? Controleer dan of u voor de werknemer ook recht hebt op het LKV arbeidsgehandicapte werknemer. Om in aanmerking te kunnen komen voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer moet uw werknemer een doelgroepverklaring arbeidsgehandicapte werknemer aanvragen bij UWV. De hoogte van het LKV arbeidsgehandicapte werknemer en duur veranderen niet. Het LKV arbeidsgehandicapte werknemer bedraagt € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per jaar, voor de duur van 3 jaar.

Tegemoetkoming per verloond uur LKV oudere werknemer

Startdatum dienstbetrekking202420252026
voor 1 januari 2024€ 3,05

Maximaal € 6.000 per jaar
€ 3,05

Maximaal € 6.000 per jaar
€ 3,05

Maximaal € 6.000 per jaar
2024€ 3,05

Maximaal € 6.000 per jaar
€ 1,35 

Maximaal € 2. 600 per jaar
2025€ 1,35

Maximaal € 2. 600 per jaar
2026

Bron

belastingdienst.nl

Relevante informatie

De brief aan de Tweede Kamer op Overheid.nl
Paragraaf 27.1 Handboek Loonheffingen

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,