Aanvraagformulier 30%-regeling 2024

Het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2023’ is beschikbaar. Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om in 2024 gebruik te maken van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland.

U mag een werknemer uit het buitenland een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor tijdelijk verblijf in Nederland. Als u de 30%-regeling gebruikt, dan mag u zonder nader bewijs maximaal 30% van het loon – inclusief vergoeding – aanwijzen als gericht vrijgestelde vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Wilt u vanaf de 1e werkdag gebruikmaken van de regeling? Dan moet het verzoek binnen 4 maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn. Anders mag u pas gebruikmaken van de regeling vanaf de 1e dag van de maand waarin u het verzoek doet.

Formulier en bijlagen opsturen

Vul het formulier in en laat het ondertekenen door de werkgever en werknemer. Zorg dat u alle gevraagde bijlagen met het verzoek meestuurt. De Belastingdienst neemt de aanvraag pas in behandeling na ontvangst van alle gegevens. Na ontvangst krijgt u binnen 16 weken bericht.

Stuur het formulier en bijlagen naar:
Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen

U vindt het formulier Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2024 op de internetsite van de Belastingdienst.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,