Peiling bij forum van de Belastingdienst verzenden chocoladeletter

Bij het Forum Fiscale diensten van de Belastingdienst kozen van de 956 salarisprofessionals 50% voor de juiste stelling die deelnamen aan de peiling, over een chocoladeletter die werknemers krijgen thuisbezorgd. De waarde van de chocoladeletter, inclusief verzendkosten, komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. 

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord. 

Vraag

Werknemers krijgen een chocoladeletter thuisbezorgd. De waarde van de letter is € 6 en de verzendkosten zijn € 2 per werknemer. De werkgever wil dit onbelast geven. Wat zijn de gevolgen voor de wkr?

  • € 8 per werknemer komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. (50%)
  • € 6 per werknemer komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. (19%)
  • Voor de letter geldt een nihilwaardering voor consumpties op de werkplek. (2%)
  • De letter is geen loon want hiervoor geldt de kleinegeschenkenregeling. (28%) 

Toelichting

De chocoladeletter is loon in natura. De verzendkosten zijn onderdeel van de waarde. De waarde van de letter, inclusief verzendkosten, komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. 

De waarde van de chocoladeletter is € 6 en de verzendkosten zijn € 2 per werknemer. € 8 per werknemer komt daarom ten laste van de vrije ruimte. 

Nihilwaardering

De nihilwaardering voor consumpties op de werkplek geldt niet voor de chocoladeletter die de werknemer thuis ontvangt. 

De werkruimte thuis is alleen een werkplek als werkgever en werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de ruimte heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.
  • De werkgever heeft met de werknemer een zakelijke huurovereenkomst, waardoor alleen de werkgever over de ruimte beschikt.
  • De werknemer werkt in die ruimte.

In de meeste gevallen voldoen de werkgever en werknemer hier niet aan. 

Kleinegeschenkenregeling

De chocoladeletter valt niet onder de kleinegeschenkenregeling. 

Voor de kleinegeschenkenregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
  • U geeft geen geld of een waardebon.
  • De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25. U hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd, of apart zijn gefactureerd. 

Voldoet een werkgever aan deze 3 voorwaarden, dan is het geschenk geen loon. 

Als een werkgever aan zijn werknemers voor Sinterklaas een chocoladeletter geeft, dan voldoet hij niet aan de 1e voorwaarde. Meerdere of alle werknemers krijgen een letter en deze geeft de werkgever niet voor een persoonlijke aangelegenheid voor de werknemer. 

De chocoladeletter vormt dus loon. De werkgever kan dat als eindheffingsloon aanwijzen. 

Meer informatie

Handboek Loonheffingen
Paragraaf 4.12.1 Kleinegeschenkenregeling
Paragraaf 10.1 Hoe werkt de werkkostenregeling?
Paragraaf 22.2.1 Begrip werkplek
Paragraaf 22.2.3 Consumpties op de werkplek

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,