Uitslag enquête verwerking stagiair in de aangifte loonheffingen

De Belastingdienst Forum hielt een enquête dat ging over een stagiair die in fictieve dienstbetrekking is. De vraag was welke stelling over de verwerking van de stagevergoeding in de aangifte loonheffingen juist is. Van de 528  salarisprofessionals koos 56% voor de juiste stelling.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Een stagiair ontvangt een stagevergoeding en is in fictieve dienstbetrekking. Welke stelling over de verwerking in de aangifte loonheffingen is juist?

  • U vermeldt de 3 contractindicaties (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, schriftelijke arbeidsovereenkomst en oproepovereenkomst) in de aangifte.  (9%)
  • U zet de verzekeringsindicaties voor de ZW en WW op ‘Ja’ en voor de WAO/IVA/WGA op ‘Nee’. (36%)
  • U levert een ‘Code reden einde arbeidsverhouding’ aan bij het einde van de stage. (56%)

De 3e stelling is juist.

Toelichting op de juiste stelling

Vanaf 1 januari 2023 levert u een code aan bij het einde van de stage voor een stagiair die in fictieve dienstbetrekking werkzaam was. Deze code vermeldt u in de rubriek ‘Code reden einde arbeidsverhouding’.Welke code u moet gebruiken, hangt af van de situatie. Bij het einde van de stage is dat meestal code 30 (einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsverhouding voor bepaalde tijd) of code 31 (einde van rechtswege om een andere reden).

Vóór 2023 was dit de rubriek ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’. Een stagiair in fictieve dienstbetrekking heeft geen arbeidsovereenkomst. Daarom leverde u deze code niet aan bij het einde van de stage.

Toelichting op de onjuiste stellingen

Stelling 1
U levert de 3 contractindicaties (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, schriftelijke arbeidsovereenkomst en oproepovereenkomst) alleen aan als sprake is van een arbeidsovereenkomst. Omdat een stagiair in fictieve dienstbetrekking geen arbeidsovereenkomst heeft, vult u dit niet in. Vermeldt u de 3 contractindicaties toch, dan ontvangt de werkgever een foutenrapport.

Stelling 2
Een stagiair in fictieve dienstbetrekking is alleen verzekerd voor de ZW. U zet alleen de verzekeringsindicatie voor de ZW op ‘Ja’. De verzekeringsindicaties voor de WW en de WAO/IVA/WGA moeten op ‘Nee’ staan.

Relevante informatie

Stagiairs: echte of fictieve dienstbetrekking?

Handboek Loonheffingen 2023  
 – Paragraaf 29.5 Contractindicaties
 – Paragraaf 29.23 Verzekeringsindicaties ZW,WW en WAO/IVA/WGA
–  Paragraaf 29.28 Code reden einde arbeidsverhouding

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,