Belastingdienst verwijdert verlopen modelovereenkomsten

De Belastingdienst verwijdert modelovereenkomsten die zijn verlopen of binnenkort verlopen van zijn internetsite. Opdrachtgevers die een overeenkomst willen blijven gebruiken, kunnen verlenging aanvragen.

Op belastingdienst.nl staan modelovereenkomsten voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De goedkeuring van veel van deze overeenkomsten is verlopen of verloopt binnenkort. Daarom verwijdert de Belastingdienst deze overeenkomsten.

Let op!

Als de goedkeuring is verlopen, hebt u geen zekerheid bij het afsluiten van zo’n overeenkomst.

Datum van verwijdering zichtbaar

Op de downloadpagina van elke modelovereenkomst staat de geldigheidsdatum en wanneer de Belastingdienst de overeenkomst verwijdert.

Modelovereenkomsten waarvan de goedkeuring nu al is verlopen verwijdert de Belastingdienst op 1 oktober 2022, andere overeenkomsten 6 maanden na de geldigheidsdatum.

Ook na verwijdering kunt u nog verlenging van de overeenkomst aanvragen. De Belastingdienst bewaart de verwijderde overeenkomsten.

Meer informatie leest u op belastingdienst.nl.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,